Informace k Ekonomické olympiádě

Co je Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda (EO) je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB).

Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku (celkem jí prošlo přibližně 20 tisíc studentů ze čtvrtiny všech středních škol). V letošním roce bude rozšířena také do Maďarska.

 

Cílem Ekonomické olympiády je:

  • podněcovat zájem středoškoláků o ekonomická témata,
  • vyhledávat nadějné mladé ekonomy a dále je rozvíjet,
  • propojit středoškolské studenty s ekonomy a odborníky z praxe,
  • vytvářet sít středoškoláků a učitelů se zájmem o ekonomické vzdělávání.

Proč (se) učit ekonomii

Lidé chápající ekonomické principy mají velký náskok, který by se dal shrnout na:

Osobní benefity

Zajištění pořádku ve vlastních financích a péče o svůj majetek. Zlepšení schopnosti filtrace informací z médií a politických programů. Pochopení fungování globálního světa a schopnost být připraven na náhlé makroekonomické situace např. na finanční krizi.

Veřejné benefity

Občané chápající ekonomické principy jsou mnohem méně náchylní k populismu a lépe se orientují ve veřejném dění. Pochopení ekonomických principů vede tedy k lepší a uvědomnělejší společnosti.
Základy finanční gramotnosti jsou nezbytnou součástí vzdělávání vedoucí ke schopnosti jednotlivců lépe se rozhodovat v nějrůznějších životních situacích.