Školní kola

Výsledky školních kol V. ročníku Ekonomické olympiády. Postupujícím moc gratulujeme! Bližší informace ke krajským kolům dostanete na začátku nového roku. Speciální kódy obdržely studenti v emailu ihned po skončení testu.

 

Hlavní město Praha Středočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj
Zlínský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina
Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Ústecký kraj Královéhradecký kraj
Pardubický kraj Liberecký kraj    

 

Testování probíhá v termínu:

od 23. listopadu do 4. prosince (každý den budou testy přístupné od 8:00 do 17:00, o víkendech nebude testování umožněno.

Místo:

Kdekoliv, stačí pouze počítač a internet. Není určen žádný limit v testování, klidně může testovat 300 osob v jednom čase.

Odkaz na test:

Bude zveřejněný 19. listopadu, student se do testu zaregistruje sám (k tomu potřebuje pouze jméno, příjmení, ročník, název školy a heslo, které má u sebe koordinátor dané školy – v případě, že heslo nemáte, kontaktujte [email protected]

Povolené pomůcky: papír, tužka, kalkulačka, časový limit bude upřesněný

Nejlepší varianta pro vás i studenty, je taková, že test vyplní všichni vaši žáci během online hodiny. Mohou se však zapojit studenti i z jiných tříd i oborů, tam je pouze potřeba, abyste mail s odkazem a heslem odeslali i vašim kolegům, u kterých mají jejich studenti zájem se EO zúčastnit. Případně napsali o heslo na [email protected] Není podmínkou, že musíte na studenty dohlížet (test je koncipovaný tak, aby se zamezilo případným podvodům), proto student může testovat kdykoliv během již zmíněných dvou týdnů v čase od 8 do 17 hod, v případě, že například nemáte klasické online hodiny, či bude student zrovna nemocný. V případě problému Vám rádi poradíme na:[email protected] nebo na [email protected]

Struktura testu ve školním kole

Z každé tematické podkategorie níže (jsou označeny malým písmenem) bude v testu právě jedna otázka. Podkategorií je celkem 25, test ve školním kole se tedy skládá z 25 otázek. Za špatnou odpověď se body neodečítají. Většina otázek náročností odpovídá učebnici Úvod do ekonomie: pro střední školy (prof. Robert Holman). Všechny otázky (kromě kategorie 5) pak náročností zcela pokrývá učebnice Ekonomie (prof. Robert Holman). Kategorie 5 (aktuality, hospodářská politika, EU) testuje obecný rozhled studentů a jejich orientaci v aktuálním českém i světovém dění a hospodářské politice. Náročnost a obsah soutěžních otázek je v souladu se školními osnovami a rámcově vzdělávacím plánem MŠMT. Vyšší kola soutěže (krajské kolo a finále) jsou svým obsahem i rozsahem oproti školnímu kolu náročnější.

Tematické oblasti testu pro školní kolo Ekonomické olympiády

  1. Metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení (3 otázky)

a) metodologie a předmět ekonomie, základní pojmy b) dějiny ekonomického myšlení do marginalistické revoluce c) dějiny ekonomického myšlení od marginalistické revoluce (včetně)

  1. Mikroekonomie (5 otázek)

a) spotřebitel, poptávka a riziko b) firma, náklady, nabídka, tržní rovnováha, zásahy státu do cen c) tržní formy, dokonalá a nedokonalá konkurence, regulace a antimonopolní politika d) trhy výrobních faktorů e) tržní selhání, teorie her, public choice, behaviorální ekonomie

  1. Makroekonomie (4 otázky)

a) HDP a jeho složky, měření b) ekonomický růst c) peníze a měnová politika, veřejné rozpočty d) hospodářský cyklus, nezaměstnanost

  1. Mezinárodní ekonomie (3 otázky)

a) mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhody b) makroekonomie otevřené ekonomiky c) zásahy státu do volného obchodu

  1. Aktuality, hospodářská politika, EU (4 otázky)

a) aktuální dění z české ekonomiky b) aktuální dění z evropské a světové ekonomiky c) EU d) praktická hospodářská politika

  1. finanční ekonomie a finanční gramotnost (6 otázek)

(a) jednoduché úročení (b) složené úročení (c) investování (d) finanční produkty (e) pojišťovnictví (f) úroky, inflace, kupní síla peněz