Školní kola

Školní kolo probíhá přes online testovací prostředí Ekonomické olympiády a je organizováno konkrétní střední školou (školním koordinátorem Ekonomické olympiády) se zdroji a podporou ze strany organizátorů EO. Test se píše online formou pod dozorem koordinátora (případně v zastoupení jiného pedagoga). Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané úlohy ve stanoveném časovém limitu 40 minut. Při testu se může používat kalkulačka a psací potřeby, jiné pomůcky nejsou povoleny. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před jejich vlastním řešením. Utajení soutěžních otázek je nezbytnou podmínkou účasti v Ekonomické olympiádě.

Školní kola VIII. ročníku EO pro SŠ proběhla online od 20. 11. do 1. 12. 2023 a jejich výsledky najdete v sekci VIII. ročník. Děkujeme za Vaši účast!

VIII. ROČNÍK (AKTUÁLNÍ)

 

 

 

Struktura testu ve školním kole

Test se skládá z 25 otázek, přičemž každá otázka spadá do rozdílné tematické podkategorie níže (jsou označeny malým písmenem). Za špatnou odpověď se body neodečítají. Většina otázek náročností odpovídá učebnici Úvod do ekonomie: pro střední školy (prof. Robert Holman). Všechny otázky (kromě kategorie 5) pak náročností zcela pokrývá učebnice Ekonomie (prof. Robert Holman). Kategorie 5 (aktuality, hospodářská politika, EU) testuje obecný rozhled žáků a jejich orientaci v aktuálním českém i světovém dění a hospodářské politice. Náročnost a obsah soutěžních otázek je v souladu se školními osnovami a rámcově vzdělávacím plánem MŠMT. Vyšší kola soutěže (krajské kolo a finále) jsou svým obsahem i rozsahem oproti školnímu kolu náročnější.

 

Tematické oblasti testu pro školní kolo EO pro SŠ

  1. Metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení (3 otázky)

        a) metodologie a předmět ekonomie, základní pojmy b) dějiny ekonomického myšlení do marginalistické revoluce c) dějiny ekonomického myšlení od marginalistické revoluce včetně

  1. Mikroekonomie (5 otázek)

       a) spotřebitel, poptávka a riziko

       b) firma, náklady, nabídka, tržní rovnováha, zásahy státu do cen

       c) tržní formy, dokonalá a nedokonalá konkurence, regulace a antimonopolní politika

       d) trhy výrobních faktorů

       e) tržní selhání, teorie her, public choice, behaviorální ekonomie

  1. Makroekonomie (4 otázky)

       a) HDP a jeho složky, měření b) ekonomický růst c) peníze a měnová politika, veřejné rozpočty d) hospodářský cyklus, nezaměstnanost

  1. Mezinárodní ekonomie (3 otázky)

       a) mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhody b) makroekonomie otevřené ekonomiky c) zásahy státu do volného obchodu

  1. Aktuality, hospodářská politika, EU (4 otázky)

       a) aktuální dění z české ekonomiky b) aktuální dění z evropské a světové ekonomiky c) EU d) praktická hospodářská politika

  1. Finanční ekonomie a finanční gramotnost (6 otázek)

      (a) jednoduché úročení (b) složené úročení (c) investování (d) finanční produkty (e) pojišťovnictví (f) úroky, inflace, kupní síla peněz

 

Postup do krajských kol

Do krajských kol postupuje z každé školy alespoň jeden nejlepší žák, dosáhl-li úspěšnosti alespoň 52 % (13 bodů). Po postupu nejlepších žáků z každé školy, se zbytek žáků seřadí podle pořadí v kraji a postupující jsou následně vybráni až do zaplnění kapacity kraje. Z každé školy může vždy postoupit maximálně 5 žáků, resp. prvních 5 míst v rámci školy – pokud se totiž na 2.-5. místě nachází více žáků (tedy první žák má například 100 % a 6 dalších 96 %), postupují všichni.