Školní kola

Výsledky školních kol VI. ročníku Ekonomické olympiády (studenti postupující do kol krajských):

Do krajských kol postupuje z každé školy nejlepší student, dosáhl-li úspěšnosti alespoň 52 % (13 bodů). Po postupu nejlepších studentů z každé školy se zbytek seřadí podle pořadí v kraji a postupující jsou následně vybráni až do zaplnění kapacity kraje. Z každé školy může vždy postoupit maximálně 5 studentů, resp. prvních 5 míst v rámci školy- pokud se totiž na 2.-5. místě nachází více studentů (tedy první student má například 100 % a 6 dalších 96 %), postupují všichni. Totéž platí i pro pořadí v kraji, všichni studenti kteří postoupili jinak, než z prvních míst, dosáhli vždy alespoň 80 % úspěšnosti (v jednom kraji 76 % a ve dvou bylo v VI. ročníku potřeba dokonce alespoň 84 %).

SEZNAM NEJLÉPE UMÍSTĚNÝCH ŠKOL V ČR

Hlavní město Praha Olomoucký kraj
Jihočeský kraj Pardubický kraj
Jihomoravský kraj Plzeňský kraj
Karlovarský kraj Středočeský kraj
Královéhradecký kraj Ústecký kraj
Liberecký kraj Kraj Vysočina
Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

 

VŠEM POSTUPUJÍCÍM STUDENTŮM GRATULUJEME!

Bližší informace o krajských kolech Vám budou zaslány v e-mailu. 

 

Struktura testu ve školním kole

Test se skládá z 25 otázek, přičemž každá otázka spadá do rozdílné tematické podkategorie níže (jsou označeny malým písmenem). Za špatnou odpověď se body neodečítají. Většina otázek náročností odpovídá učebnici Úvod do ekonomie: pro střední školy (prof. Robert Holman). Všechny otázky (kromě kategorie 5) pak náročností zcela pokrývá učebnice Ekonomie (prof. Robert Holman). Kategorie 5 (aktuality, hospodářská politika, EU) testuje obecný rozhled studentů a jejich orientaci v aktuálním českém i světovém dění a hospodářské politice. Náročnost a obsah soutěžních otázek je v souladu se školními osnovami a rámcově vzdělávacím plánem MŠMT.

Tematické oblasti testu pro školní kolo EO pro SŠ

  1. Metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení (3 otázky)

a) metodologie a předmět ekonomie, základní pojmy b) dějiny ekonomického myšlení do marginalistické revoluce c) dějiny ekonomického myšlení od marginalistické revoluce (včetně)

  1. Mikroekonomie (5 otázek)

a) spotřebitel, poptávka a riziko b) firma, náklady, nabídka, tržní rovnováha, zásahy státu do cen c) tržní formy, dokonalá a nedokonalá konkurence, regulace a antimonopolní politika d) trhy výrobních faktorů e) tržní selhání, teorie her, public choice, behaviorální ekonomie

  1. Makroekonomie (4 otázky)

a) HDP a jeho složky, měření b) ekonomický růst c) peníze a měnová politika, veřejné rozpočty d) hospodářský cyklus, nezaměstnanost

  1. Mezinárodní ekonomie (3 otázky)

a) mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhody b) makroekonomie otevřené ekonomiky c) zásahy státu do volného obchodu

  1. Aktuality, hospodářská politika, EU (4 otázky)

a) aktuální dění z české ekonomiky b) aktuální dění z evropské a světové ekonomiky c) EU d) praktická hospodářská politika

  1. Finanční ekonomie a finanční gramotnost (6 otázek)

(a) jednoduché úročení (b) složené úročení (c) investování (d) finanční produkty (e) pojišťovnictví (f) úroky, inflace, kupní síla peněz