Krajská kola

Do krajských kol postupují nejlepší studenti z kol školských. Z každé školy postupuje vždy jeden (pokud splní hranici pro úspěšného řešitele školního kola) a maximálně 5 studentů. Testování v krajských kolech probíhá písemnou formou. Až na výjimky se krajské kolo vždy koná v daném kraji ve spolupráci s krajskými úřady či univerzitami. Přesné informace o termínu a místě konání krajského kola obdržíte včas emailem. Na základě výsledků krajských kol postoupí 50 nejlepších studentů z celé ČR do slavnostního finále konaného v České národní bance.

Struktura testu

Test se skládá z otevřených i uzavřených otázek. Obsah testu a testovaných oblastí z ekonomie a financí odpovídá školnímu kolu EO. Náročnost testu je vyšší než ve školním kole, doporučujeme prostudovat učebnici Ekonomie (prof. Robert Holman).