Krajská kola

Do krajských kol postupují žáci z kol školských, a to podle klíče uvedeného pod záložkou „školní kola„. Testování v krajských kolech probíhá písemnou formou. Až na výjimky se krajské kolo vždy koná v daném kraji na krajském úřadě nebo partnerské univerzitě. Krajská kola pro ročník 2022/23 se uskuteční na přelomu ledna a února 2023.  Přesné informace o termínu a místě konání krajského kola obdržíte včas e-mailem. V případě, že se postupující žák nemůže dostavit na své krajské kolo, může se účastnit krajského kola v jiném kraji. V takovém případě je povinen nás o této změně informovat na [email protected].

Na základě výsledků krajských kol postoupí 50 žáků z celé ČR do slavnostního finále konaného v reprezentativních prostorech České národní banky v Praze. Z každého kraje postupují 2 nejlepší žáci a zbytek žáků se seřadí podle počtu dosažených bodů. Pokud se některý ze žáků nebude moci finále zúčastnit, bude jeho místo nabídnuto žákovi v dalším pořadí.

 

Struktura testu

Písemný test se skládá z otevřených i uzavřených otázek.  Obsah testu a testovaných oblastí z ekonomie a financí odpovídá školnímu kolu EO. Náročnost testu je vyšší než ve školním kole, doporučujeme proto prostudovat učebnici Ekonomie (prof. Robert Holman). Při testu se může používat kalkulačka a psací potřeby, jiné pomůcky nejsou povoleny.