Krajská kola

Do krajských kol postupují studenti z kol školských, a to podle klíče uvedeného pod záložkou „školní kola“. Testování v krajských kolech probíhá písemnou formou. Až na výjimky se krajské kolo vždy koná v daném kraji ve spolupráci s krajskými úřady či univerzitami. Přesné informace o termínu a místě konání krajského kola obdržíte včas emailem.

Vzhledem k stále přetrvávající špatné epidemiologické situaci se krajská kola 2021/2022 uskuteční online, a to dne 26. ledna 2022. Bližší informace včetně harmonogramu a instrukcí k testování naleznete ve svém e-mailu. V pondělí 24. ledna budou také zveřejněny v aktualitách tohoto webu.

Na základě výsledků krajských kol postoupí 50 nejlepších studentů z celé ČR do slavnostního finále konaného v České národní bance. Studenti se seřadí podle počtu dosažených bodů (v roce 2021/2022 je to maximálně 25 bodů). V případě, že se na postupovém místě nachází více studentů, rozhoduje o jejich postupu čas – tedy doba, za jakou test vyplnili (postupují studenti, kteří test odevzdali rychleji). 

Struktura testu

Test se skládá z otevřených i uzavřených otázek. Obsah testu a testovaných oblastí z ekonomie a financí odpovídá školnímu kolu EO. Náročnost testu je vyšší než ve školním kole, doporučujeme prostudovat učebnici Ekonomie (prof. Robert Holman).