Krajská kola

Do krajských kol postupují žáci z kol školských, a to podle klíče uvedeného pod záložkou „školní kola„. Testování v krajských kolech probíhá písemnou formou. Až na výjimky se krajské kolo vždy koná v daném kraji na krajském úřadě nebo partnerské univerzitě. Krajská kola pro ročník 2023/24 se uskuteční na přelomu března a dubna 2024. Tabulku s rozpisem termínů a míst konání najdete níže. V případě, že se postupující žák nemůže dostavit na své krajské kolo, může se účastnit krajského kola v jiném kraji. V takovém případě je povinen nás o této změně informovat na [email protected].

 

Struktura testu

Písemný test se skládá z otevřených i uzavřených otázek.  Obsah testu a testovaných oblastí z ekonomie a financí odpovídá školnímu kolu EO. Náročnost testu je vyšší než ve školním kole, doporučujeme proto prostudovat učebnici Ekonomie (prof. Robert Holman). Při testu se může používat kalkulačka a psací potřeby, jiné pomůcky nejsou povoleny.

 

Postup do finále

Na základě výsledků krajských kol postoupí 50 žáků z celé ČR do slavnostního finále konaného v Praze. Z každého kraje postupují 2 nejlepší žáci a zbytek žáků se seřadí podle počtu dosažených bodů. Pokud se některý ze žáků nebude moci finále zúčastnit, bude jeho místo nabídnuto žákovi v dalším pořadí.

 

Krajská kola 2024

Rozpis krajských kol 2024 naleznete níže. Tuto tabulku budeme průběžně aktualizovat, jakmile budou známy termíny a místa konání v dalších krajích. V případě, že se postupující žák nemůže dostavit na své krajské kolo, může se účastnit krajského kola v jiném kraji. V takovém případě je povinen nás o této změně informovat na [email protected].

Kraj

Termín konání

Místo konání

Hlavní město Praha

18. března 2024 dopoledne University of New York in Prague, Praha

Středočeský kraj

18. března 2024 odpoledne University of New York in Prague, Praha

Plzeňský kraj

26. března 2024 Radovánek – středisko volného času, Plzeň

Jihočeský kraj

4. dubna 2024 Střední škola polytechnická, České Budějovice

Olomoucký kraj

9. dubna 2024 Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc

Ústecký kraj

2. dubna 2024 Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

Liberecký kraj

8. dubna 2024 Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec

Zlínský kraj

5. dubna 2024 Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati, Zlín

Karlovarský kraj

21. března 2024 Krajský úřad Karlovarského kraje, Karlovy Vary

Královéhradecký kraj

20. března 2024 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Moravskoslezský kraj

27. března 2024 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Karviná

Kraj Vysočina

22. března 2024 Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava

Jihomoravský kraj

2. dubna 2024 Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Pardubický kraj

5. dubna 2024 Dopravní fakulta Jana Pernera – Univerzita Pardubice, Pardubice

 

Program krajských kol 2024

Níže najdete předpokládaný program krajských kol 2024. V jednotlivých krajích jsou možné menší časové rozdíly a délka doprovodného programu se může v různých krajích lišit.

  • Krajské kolo Jihočeského kraje začíná o hodinu dříve, tj. od 9:00 se začátkem registrací v 8:30 a koncem programu v 11:30.
  • Krajské kolo Středočeského kraje se odehrává odpoledne se začátkem registrací ve 13:30 a koncem v 16:30. Posloupnost programu, včetně délky jednotlivých částí, je zachována.

Program

Čas

Otevřené registrace

9:30 – 10:00

Úvodní slovo + zadávání testů

10:00 – 10:15

Psaní testů

10:15 – 11:00

Pauza

11:00 – 11:15

Doprovodný program

11:15 – 12:30