O soutěži

Ekonomická olympiáda pro základní školy (EO pro ZŠ)

 

je soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Olympiáda vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku.

 

Úrovně olympiády

 

Školní kola: probíhají online a v jednotlivých školách je realizuje pověřený koordinátor Ekonomické olympiády (učitel) s podporou týmu Ekonomické olympiády.

Finále: soutěž vrcholí slavnostním finále.

Mise:

  • seznamujeme studenty všech typů základních škol se základními ekonomickými tématy
  • umožňujeme plošné testování studentů
  • podporujeme ekonomické talenty v jejich rozvoji
  • udáváme trend ekonomického vzdělávání a analyzujeme stav ekonomického vzdělání na základních školách

Vize:

  • zpřístupnit ekonomická témata mladým lidem
  • zlepšit jejich finanční gramotnost
  • zlepšit jejich schopnost orientovat se v aktuálním společenském dění
  • vytvořit zázemí a podporu učitelům na základních školách