O soutěži

Ekonomická olympiáda pro základní školy (EO pro ZŠ)

 

je soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena primárně žákům 8. a 9. ročníků základních škol a žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Vítáme však účast všech žáků druhých stupňů základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Olympiáda vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí žáků v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v České republice.

Úrovně olympiády:

Školní kola: probíhají online a v jednotlivých školách je realizuje pověřený koordinátor Ekonomické olympiády (učitel) s podporou týmu Ekonomické olympiády.

Finále: soutěž vrcholí slavnostním finále.

 

Pravidla soutěže:

Pravidla soutěže platná od 1. 9. 2023

Mise:

  • seznamujeme žáky všech typů základních škol se základními ekonomickými tématy
  • umožňujeme plošné testování žáků
  • podporujeme ekonomické talenty v jejich rozvoji
  • udáváme trend ekonomického vzdělávání a analyzujeme stav ekonomického vzdělání na základních školách

Vize:

  • zpřístupnit ekonomická témata mladým lidem
  • zlepšit jejich finanční gramotnost
  • zlepšit jejich schopnost orientovat se v aktuálním společenském dění
  • vytvořit zázemí a podporu učitelům na základních školách

Partner finále

„Znalosti studentů základních škol jsou opravdu excelentní. V rámci ústních zkoušek nebyla žádná z otázek pro studenty problém, prokázali, že sledují aktuální ekonomické dění, přemýšlí o vzájemných implikacích a vše se snaží propojit s ekonomickým kontextem. Kromě akademických znalostí musím ocenit zejména nadšení a zájem, kterými disponují. Těším se, že je za pár let budu potkávat na půdě Ekonomicko-správní fakulty MU.“

 

Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra financí, ECON MUNI