Kurzy pro učitele

 

Jako Institut ekonomického vzdělávání (INEV) se zabýváme zlepšováním podmínek pro výuku ekonomie a finanční gramotnosti na středních školách.  Pomocí soutěže Ekonomická olympiáda seznamujeme středoškolské studenty s ekonomií a motivujeme je k dalšímu studiu. Jsme v úzkém kontaktu s pedagogy všech typů středních škol a podporujeme mladé ekonomické talenty.

Co nabízíme? 

Institut ekonomického vzdělávání (INEV) nabízí  jednodenní kurzy pro středoškolské pedagogy o ekonomii, finanční gramotnosti, financích, digitální gramotnosti a ICT. Kurzy jsou financovány skrze šablony MŠMT pro střední školy. Kurzy jsou vytvořeny předními odborníky na základě výsledků celonárodní Ekonomické olympiády. Aktuálně můžete vybírat z kurzů:

  • Finanční gramotnost (8h)
  • Dějiny ekonomického myšlení a mikroekonomie (8h)
  • Makroekonomie a mezinárodní ekonomie (8h)
  • Kyberšikana a kyberbezpečnost (16 hod)

 

Co získáte v našich kurzech?

  • sebevědomí učit ekonomická témata a finanční gramotnost
  • praktické ukázky výuky, které může použít hned další den ve vaší hodině
  • didaktické materiály (pracovní listy, prezentace, návody na hry a aktivizující metody výuky)
  • možnost setkání se špičkami v oboru

 

Více o INEV akademii

Katalog kurzů PODZIM 2022