Průběh testování

Finále

Slavnostní finále se uskuteční 30. května 2022 od 10:00 do 15:30 v prostorech Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Oficiální pozvánka byla zaslána 9. 5. všem postupujícím studentům a jejich koordinátorům, kteří nám svou účast potvrdili.

Na našem facebookovém profilu naleznete odkaz na událost, kde se postupně dozvíte více informací.

V případě otázek se na nás neváhejte obrátit na e-mailu [email protected] nebo tel. čísle 724 188 456.

Struktura testování ve finále

Testování je rozděleno na dvě části – písemnou a ústní. Na zpracování písemného testu mají studenti 45 minut. Při testu mohou použít kalkulačku. Jiné pomůcky nejsou povoleny. Po vyhodnocení písemné části postupuje 10 studentů s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisty hodnotí nezávislí porotci. V písemné i ústní části je kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů.

 

Výsledky školních kol (postup do finále)

Postupující studenti a studentky

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj

Školní kola

Školní kolo probíhá online a je organizováno konkrétní základní školou (školním koordinátorem Ekonomické olympiády) se zdroji a podporou ze strany organizátorů EO. Test sestává z 25 uzavřených otázek z oblasti finanční gramotnosti a ekonomie, na jejichž zodpovězení má soutěžící 40 minut. 

Ze školního kola se postupuje rovnou do finále, studenti budou seřazeni podle počtu bodů (maximálně 25 bodů). V případě, že se na postupovém místě umístí více studentů, rozhoduje o jejich pořadí:

 1. vyšší počet bodů z části „Ekonomie“ (5 otázek),

 2. vyšší počet bodů z části „Úvěry“ (5 otázek),

 3. vyšší počet bodů z části „Finanční trh, plánování a rozpočtování“ (8 otázek),

 4. vyšší počet bodů z části „Spoření a investování – teorie a praxe“ (3 otázky),

 5. vyšší počet bodů z části „Spoření a investování – výpočty úroky a zisk“ (2 otázky) nebo

 6. vyšší počet bodů z části „Pojišťovnictví“ (2 otázky).

Tematické oblasti testu

 

A EKONOMIE (5 otázek z následujících témat)

1. Metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení 

 • metodologie a předmět ekonomie, základní pojmy
 • dějiny ekonomického myšlení do marginalistické revoluce
 • dějiny ekonomického myšlení od marginalistické revoluce (včetně)

2. Mikroekonomie 

 • spotřebitel, poptávka a riziko
 • firma, náklady, nabídka, tržní rovnováha, zásahy státu do cen
 • tržní formy, dokonalá a nedokonalá konkurence, regulace a antimonopolní politika
 • trhy výrobních faktorů
 • tržní selhání, teorie her, public choice, behaviorální ekonomie

3. Makroekonomie 

 • HDP a jeho složky, měření
 • ekonomický růst
 • peníze a měnová politika, veřejné rozpočty
 • hospodářský cyklus, nezaměstnanost

4. Mezinárodní ekonomie 

 • mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhody
 • makroekonomie otevřené ekonomiky
 • zásahy státu do volného obchodu

5. Aktuality, hospodářská politika a EU 

 • aktuální dění z české ekonomiky
 • aktuální dění z evropské a světové ekonomiky
 • EU
 • praktická hospodářská politika

B FINANČNÍ GRAMOTNOST (20 otázek)

1. Finanční trh, plánování, rozpočtování (8 otázek)

2. Spoření a investování (5 otázek)

 • výpočty úroky (1 otázka)
 • výpočty zisk (1 otázka)
 • teorie a praxe (3 otázky)

3. Úvěry (5 otázek)

4. Pojišťovnictví (2 otázky)