Průběh testování


Školní kola

Školní kolo probíhá online a je organizováno konkrétní základní školou (školním koordinátorem Ekonomické olympiády) se zdroji a podporou ze strany organizátorů EO. Test sestává z 25 uzavřených otázek z oblasti finanční gramotnosti a ekonomie, na jejichž zodpovězení má soutěžící 40 minut. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před jejich vlastním řešením. Za špatnou odpověď se body neodečítají. Při testu mohou použít kalkulačku a psací potřeby. Jiné pomůcky nejsou povoleny.

 Ze školního kola postoupí přímo do finále 100 nejlepších žáků na základě počtu bodů z testu (maximum 25 bodů). V případě, že se na postupovém místě umístí více žáků, rozhoduje o jejich pořadí čas – tedy doba, za jakou test vyplnili (postupují žáci, kteří test vyplnili rychleji).

Manuál ke školním kolům pro koordinátory ZDE

 

Finále

Do finále postupuje na základě výsledků ze školních kol 100 nejlepších žáků a žákyň z celé České republiky.

Testování je rozděleno na dvě části – písemnou a ústní. Na zpracování písemného testu mají žáci 45 minut. Při testu mohou použít kalkulačku a psací potřeby. Jiné pomůcky nejsou povoleny. Po vyhodnocení písemné části postupuje 10 žáků s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisty hodnotí nezávislí porotci. V písemné i ústní části je kladen důraz na schopnost žáků samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů.

Slavnostní finále pro ročník 2022/23 se uskuteční jako celodenní akce v pondělí 15. května na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě testování bude pro žáky a jejich koordinátory připraven bohatý program přednášek a networkingových aktivit. Další informace byly zaslány postupujícím žákům a jejich koordinátorům dne 27. února na e-mail (prosíme o kontrolu všech složek v emailové schránce). V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na [email protected].

 

Tematické oblasti testu


 

A EKONOMIE (5 otázek z následujících témat)

1. Metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení 

 • metodologie a předmět ekonomie, základní pojmy
 • dějiny ekonomického myšlení do marginalistické revoluce
 • dějiny ekonomického myšlení od marginalistické revoluce (včetně)

2. Mikroekonomie 

 • spotřebitel, poptávka a riziko
 • firma, náklady, nabídka, tržní rovnováha, zásahy státu do cen
 • tržní formy, dokonalá a nedokonalá konkurence, regulace a antimonopolní politika
 • trhy výrobních faktorů
 • tržní selhání, teorie her, public choice, behaviorální ekonomie

3. Makroekonomie 

 • HDP a jeho složky, měření
 • ekonomický růst
 • peníze a měnová politika, veřejné rozpočty
 • hospodářský cyklus, nezaměstnanost

4. Mezinárodní ekonomie 

 • mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhody
 • makroekonomie otevřené ekonomiky
 • zásahy státu do volného obchodu

5. Aktuality, hospodářská politika a EU 

 • aktuální dění z české ekonomiky
 • aktuální dění z evropské a světové ekonomiky
 • EU
 • praktická hospodářská politika

B FINANČNÍ GRAMOTNOST (20 otázek)

1. Finanční trh, plánování, rozpočtování (8 otázek)

2. Spoření a investování (5 otázek)

 • výpočty úroky (1 otázka)
 • výpočty zisk (1 otázka)
 • teorie a praxe (3 otázky)

3. Úvěry (5 otázek)

4. Pojišťovnictví (2 otázky)