Často kladené otázky

Pro koho je Ekonomická olympiáda určena?

Ekonomická olympiáda je určena pro všechny studenty středních škol od 1. do 4. ročníku.

Jak se mohu do soutěže zapojit?

Zapojit školu (či jednotlivce) do soutěže může pouze učitel. Registrace do školních kol probíhají od 1. září do 20. listopadu 2020. Více informací zde.

Je nutné registrovat jednotlivé studenty samostatně?

Ne, učitel registruje pouze školu, kolik studentů se následně zapojí záleží na něm. Studenti na začátku testu vyplní své identifikační údaje čímž se do soutěže sami přihlašují.

Jaké pomůcky můžou studenti používat?

Studenti můžou mít ve školních kolech papír, tužku a kalkulačku (ne mobilní telefon). Testovaní probíhá on-line a je přísně zakázáno používat internetový vyhledávač případně komunikační servery. V krajských kolech a finále jsou dovoleny pouze kalkulačka a psací potřeby.

Kdy probíhají jednotlivá kola EO?

Harmonogram soutěže naleznete pod tímto odkazem.

Co jsou to školní kola a kdy probíhají?

Školní kola probíhají od 23. listopadu do 4. prosince 2020 na jednotlivých školách. Pedagog (koordinátor EO) při nich pomocí on-line testu testuje studenty, kteří se chtějí do Ekonomické olympiády zapojit. On-line test obsahuje 25 uzavřených otázek a je koncipován na 25 minut, dá se tedy zvládnout během jedné vyučovací hodiny. Školních kol se účastní přes 18 000 studentů z celé ČR. Koordinátor od nás včas obdrží všechny informace, které k testování potřebuje, včetně přístupu do testovacího systému. Více informací naleznete v sekci „Pokyny pro koordinátory“.

Co jsou to krajská kola a kdy probíhají?

Do krajských kol postupuje přibližně 1000 nejlepších studentů z kol školních. Z každé školy do krajského kola postoupí minimálně jeden student (má-li dostatečný počet bodů k vykonání testu) a maximálně 5 studentů. Krajská kola se konají v každém kraji (v případě nižší účastni jsou dva kraje sloučeny) na přelomu ledna a února. Testování probíhá v krajském kole písemnou formou – test obsahuje otevřené i uzavřené otázky. Krajská kola se uskutečňují ve spolupráci s krajskými úřady či vysokými školami. Více informací naleznete v sekci „Krajská kola„.

Kdo postupuje do krajského kola?

Z každé školy do krajského kola postoupí minimálně jeden student (dostal-li minimální počet bodů přípustný k testu krajskému) a maximálně 5 studentů – může se stát, že z jedné školy postoupí více studentů v případě, že například poslední 3 studenti (na pátém, šestém a sedmém místě) mají shodný počet bodů, tím pádem postoupí všichni.

Můžeme do krajského kola vyslat náhradníka?

Krajského kola se může zúčastnit pouze student, který postoupil ze školního kola, náhrada tedy není možná.

Student se v daný termín nemůže zúčastnit, existuje náhradní termín?

Náhradní termíny krajských kol se nekonají, avšak student může navštívit jakékoliv krajské kolo v České republice. Stačí pouze, když dotyčný napíše e-mail na [email protected], kde uvede v jakém městě se krajského kola zúčastní.

Co je to finále a kdy probíhá?

Slavnostní finále se každoročně koná v prostorech České národní banky v Praze. Jedná se o celodenní akci, ve které proti sobě soutěží 50 nejlepších řešitelů krajských kol. Celá akce má bohatý doprovodný program a účastní se jí krom studentů a učitelů také mnohé známe osobnosti ze světa financí, byznysu a bankovnictví. Samotné testování ve finále má dvě části – v první části podstoupí všech 50 finalistů písemný test, na základě jehož výsledků postupuje nejlepších 10 studentů do takzvaného superfinále, to probíhá formou ústního zkoušení. Více informací se dozvíte v sekci „Finále„.

Jak se na Ekonomickou olympiádu připravit?

Připravit se můžete dle uvedené doporučené literatury (zde). Ukázku jednotlivých testů pak naleznete zde.

Proč se Ekonomické olympiády zúčastnit?

Ekonomická olympiáda je skvělý nástroj, jak seznámit studenty se základními principy ekonomie a financí a jak studenty motivovat k dalšímu studiu ekonomie. Pokud vás zajímá pohled již zúčastněných studentů a pedagogů na soutěž, můžete si přečíst reference nebo například rozhovor s vítězem III. ročníku.

Co je INEV?

Institut ekonomického vzdělávání je nezisková organizace, jejíž cílem je vytvořit zázemí pro studium a výuku ekonomie na středních školách, prohloubit znalosti studentů i učitelů v tomto oboru a v neposlední řadě podpořit nadějné talenty v jejich dalším růstu. Hlavními projekty INEVu jsou středoškolská soutěž Ekonomická olympiáda a Inev akademie, v rámci které jsou pořádány přednášky pro učitele středních škol.