Často kladené otázky

Pro koho je Ekonomická olympiáda určena?

Ekonomická olympiáda je určena pro všechny studenty středních škol od 1. do 4. ročníku a pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročník osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročník šestiletých gymnázií.

Jak se mohu do soutěže zapojit?

Zapojit školu (či jednotlivce) do soutěže může pouze učitel. Registrace do školních kol probíhají od 2. října do 14. listopadu 2023 pro střední školy a od 2. října do 14. prosince 2023 pro základní školy.

Je nutné registrovat jednotlivé studenty samostatně?

Ne, učitel registruje pouze školu, kolik studentů se následně zapojí záleží na něm. Studenti na začátku testu vyplní své identifikační údaje, čímž se do soutěže sami přihlašují.

Jaké pomůcky můžou studenti používat?

Studenti mohou mít ve školních kolech papír, tužku a kalkulačku (ne mobilní telefon). Testování ve školních kolech probíhá on-line a je přísně zakázáno používat internetový vyhledávač, případně komunikační servery. V krajských kolech a finále, které se konají prezenčně, jsou taktéž dovoleny pouze kalkulačka a psací potřeby.

Kdy probíhají jednotlivá kola EO?

Harmonogram EO pro SŠ naleznete pod tímto odkazem a harmonogram EO pro ZŠ naleznete pod tímto odkazem.

Co jsou to školní kola a kdy probíhají?

Školní kola probíhají online přes testovací systém Ekonomické olympiády v termínu od 20. listopadu do 1. prosince 2023 na středních školách a od 15. ledna do 26. ledna 2024 na základních školách. Pedagog (koordinátor EO) při nich pomocí online testu testuje studenty, kteří se chtějí do Ekonomické olympiády zapojit. Online test obsahuje 25 uzavřených otázek s časovým limitem 40 minut, dá se tedy zvládnout během jedné vyučovací hodiny. Koordinátor od nás včas obdrží všechny informace, které k testování potřebuje, včetně přístupu do testovacího systému.

Co jsou to krajská kola a kdy probíhají?

Do krajských kol postupuje přibližně 1000 nejlepších studentů z kol školních. Z každé školy do krajského kola postoupí minimálně jeden nejlepší student (má-li dostatečný počet bodů k vykonání testu) a maximálně 5 studentů. Krajská kola se uskuteční v každém kraji (v případě nižší účasti jsou dva kraje sloučeny) na krajském úřadě nebo partnerské univerzitě. Letošní krajská kola se budou konat na přelomu března a dubna 2024. Testování probíhá písemnou formou – test obsahuje otevřené i uzavřené otázky. Krajská kola se uskutečňují ve spolupráci se středními školami, krajskými úřady a vysokými školami. Více informací naleznete v sekci „Krajská kola„.

Kdo postupuje do krajského kola?

Z každé školy do krajského kola postoupí minimálně jeden nejlepší student (dostal-li minimální počet bodů přípustný k testu krajskému) a maximálně 5 studentů – může se stát, že z jedné školy postoupí více studentů v případě, že například poslední 3 studenti (na pátém, šestém a sedmém místě) mají shodný počet bodů, tím pádem postoupí všichni.

Můžeme do krajského kola vyslat náhradníka?

Krajského kola se může zúčastnit pouze student, který postoupil ze školního kola, náhrada tedy není možná.

Student se v daný termín nemůže zúčastnit, existuje náhradní termín?

Náhradní termíny krajských kol se nekonají, avšak student může navštívit jakékoliv krajské kolo v České republice. Stačí pouze, když dotyčný napíše e-mail na [email protected], kde uvede v jakém městě se krajského kola zúčastní.

Co je to finále a kdy probíhá?

Slavnostní finále EO pro SŠ se každoročně koná v Praze. Jedná se o dvoudenní akci, ve které proti sobě soutěží 50 nejlepších řešitelů krajských kol. Celá akce má bohatý doprovodný program a účastní se jí krom studentů a učitelů také mnohé známé osobnosti ze světa financí, byznysu a bankovnictví. Samotné testování ve finále má dvě části – v první části podstoupí všech 50 finalistů písemný test, na základě jehož výsledků postupuje nejlepších 10 studentů do takzvaného superfinále, to probíhá formou ústního zkoušení. Více informací se dozvíte v sekci „Finále„.

Jak se na Ekonomickou olympiádu připravit?

Připravit se můžete dle uvedené doporučené literatury (zde).

Proč se Ekonomické olympiády zúčastnit?

Ekonomická olympiáda je skvělý nástroj, jak seznámit studenty se základními principy ekonomie a financí a jak studenty motivovat k dalšímu studiu ekonomie. Pokud vás zajímá pohled již zúčastněných studentů a pedagogů na soutěž, můžete si  nebo se podívat na reference nebo se podívat na krátké medailonky finalistů z minulého ročníku.

Co je INEV?

Institut ekonomického vzdělávání je nezisková organizace, jejíž cílem je vytvořit zázemí pro studium a výuku ekonomie na středních školách, prohloubit znalosti studentů i učitelů v tomto oboru a v neposlední řadě podpořit nadějné talenty v jejich dalším růstu. Hlavními projekty INEVu jsou středoškolská soutěž Ekonomická olympiáda a INEV akademie, v rámci které jsou pořádány přednášky pro učitele středních škol.