Finále

Do finále postupuje na základě výsledků z krajských kol 50 nejlepších žáků z celé České republiky. Finále se uskuteční jako dvoudenní akce v termínu 19.-20. června 2023 v Praze, v předešlých ročnících byla akce jednodenní. Během slavnostního finále mají žáci možnost potkat se s významnými osobnostmi ze světa ekonomie a financí. Kromě samotného testování je připraven bohatý doprovodný program zahrnující panelové diskuse, soutěže a networkingové aktivity.

Program finále Ekonomické olympiády 2021/22

 

Struktura testování

Testování probíhá písemnou a ústní formou. Po vyhodnocení písemné části postupuje 10 žáků s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisty hodnotí nezávislí porotci. V písemné i ústní části je kladen důraz na schopnost žáků samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů. Povolené pomůcky jsou kalkulačka a psací potřeby. Je zakázáno používání mobilních telefonů a internetového prohlížeče. Doporučujeme žákům předem prostudovat doporučenou literaturu.