Finále

Do finále postupuje na základě výsledků z krajských kol 50 nejlepších studentů a studentek z celé České republiky.

Slavnostní finále se uskuteční 21. června 2022 v prostorech České národní banky v Praze. Jedná se o celodenní akci s bohatým doprovodným programem. Akce se krom studentů, učitelů a organizátorů účastní také mnoho známých osobností ze světa financí a byznysu. Po vyhlášení výsledků Ekonomické olympiády následuje slavnostní neformální večer, během kterého mají studenti i učitelé možnost seznámit se s organizátory či hosty.

Postupujícím studentům a jejich koordinátorům byl dne 11. 4. zaslán s e-mail s předběžným harmonogramem finále a dotazníkem pro potvrzení účasti nejpozději do 22. 4. 2022. Oficiální pozvánka bude zaslána později. Na našem facebookovém profilu naleznete odkaz na událost, kde se postupně dozvíte více informací.

Struktura testování

Testování probíhá písemnou a ústní formou. Po vyhodnocení písemné části postupuje 10 studentů s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisty hodnotí nezávislí porotci. V písemné i ústní části je kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů. Doporučujeme studentům předem prostudovat doporučenou literaturu.

 

Výsledky krajských kol (postup do finále)