Finále

Do finále postupuje na základě výsledků z krajských kol 50 nejlepších studentů a studentek z celé České republiky

Výsledky krajských kol (postup do finále) 2021/2022

Slavnostní finále se koná v prostorech České národní banky v Praze. Jedná se o celodenní akci s bohatým doprovodným programem. Akce se krom studentů, učitelů a organizátorů účastní také mnoho známých osobností ze světa financí a byznysu. Po vyhlášení výsledků Ekonomické olympiády následuje slavnostní neformální večer, během kterého mají studenti i učitelé možnost seznámit se s organizátory či hosty.

Program finále Ekonomické olympiády 2022

 

Struktura testování

Testování probíhá písemnou a ústní formou. Po vyhodnocení písemné části postupuje 10 studentů s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisty hodnotí nezávislí porotci. V písemné i ústní části je kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů. Doporučujeme studentům předem prostudovat doporučenou literaturu.