Informace k Ekonomické olympiádě

Co je Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda (EO) je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku.

 

         

Cílem Ekonomické olympiády je:

  • podněcovat zájem středoškoláků o ekonomická témata,
  • vyhledávat nadějné mladé ekonomy a dále je rozvíjet,
  • propojit středoškolské studenty s ekonomy a odborníky z praxe,
  • vytvářet sít středoškoláků a učitelů se zájmem o ekonomické vzdělávání.

 

Úrovně organizace Ekonomické olympiády

Školní kola: organizuje koordinátor Ekonomické olympiády (pověřený učitel) s podporou týmu Ekonomické olympiády. Náš tým provede koordinátory soutěží krok za krokem. Díky online testování je soutěž časově nenáročná a lehce zvládnutelná v průběhu standartní vyučovací hodiny. Krajská kola: organizuje Institut ekonomického vzdělávání ve spolupráci s krajskými úřady a partnery Ekonomické olympiády v daném regionu. Finále: soutěž vrcholí slavnostním finále v České národní bance.

 

Proč (se) učit ekonomii

Lidé chápající ekonomické principy mají velký náskok, který by se dal shrnout na:

Osobní benefity

Zajištění pořádku ve vlastních financích a péče o svůj majetek. Zlepšení schopnosti filtrace informací z médií a politických programů. Pochopení fungování globálního světa a schopnost být připraven na náhlé makroekonomické situace např. na finanční krizi.

Veřejné benefity

Občané chápající ekonomické principy jsou mnohem méně náchylní k populismu a lépe se orientují ve veřejném dění. Pochopení ekonomických principů vede tedy k lepší a uvědomělejší společnosti. Základy finanční gramotnosti jsou nezbytnou součástí vzdělávání vedoucí ke schopnosti jednotlivců lépe se rozhodovat v nejrůznějších životních situacích.