Pokyny pro koordinátory

Školní kola Ekonomické olympiády jsou organizována přímo na konkrétních středních školách pod vedením pověřených pedagogů (koordinátorů). Koordinátorem se stáváte registrací na našem webu. Jako pověřený pedagog (koordinátor) Ekonomické olympiády provádíte své studenty školním kolem. Krajská kola pak již organizuje Institut ekonomického vzdělávání ve spolupráci s krajskými úřady a finále pak opět Institut ekonomického vzdělávání společně s Českou národní bankou – po školním kole tedy už jen stačí sledovat úspěchy Vašich studentů. Testování ve školním kole probíhá online formou. Úroveň testu je stejná pro studenty všech ročníků. Z hlediska organizace je tedy nejsnadnější provést testování celé třídy během vyučovací hodiny. Testy pro školní kolo jsou vytvořeny s ohledem na znalosti studentů středních škol. Hlavním cílem testování ve školním kole je probudit ve studentech zájem o studium ekonomie a finanční gramotnost.

Online testování

V online variantě studenti absolvují test na počítačích (mohou i na vlastních noteboocích nebo tabletech, vždy za dozoru učitele). Pro účely psaní testu tedy doporučujeme rezervovat počítačovou učebnu, případně říci studentům, aby si přinesli vlastní notebooky nebo tablety. Výhodou online testování je malá časová a administrativní náročnost pro pedagogy. Testovací systém náhodně generuje testové otázky z databáze, každý student absolvuje jiný test.

Pokyny pro organizaci školního kola na Vaší škole

  • Naplánujte si termín konání školního kola na Vaší škole kdykoli v týdnech od 23. listopadu do 4. prosince 2020. Datum i čas si v rámci těchto testovacích dvou týdnů můžete určit libovolně, podle svých preferencí a kapacitních možností. Lze testovat v několika třídách a rozdílných časech. V případě online varianty doporučujeme neotálet s rezervací počítačové učebny. Test trvá 40 minut, tak aby byl časově zvládnutelný v rámci standardní vyučovací hodiny.
  • Dovolené pomůcky jsou papír a psací potřeby a kalkulačka, která je potřebná pro některé z úloh finanční gramotnosti.
  • V pátek 20. 11. 2020 budou všem registrovaným koordinátorům zaslány podrobné pokyny pro testování.
  • Během samotného psaní testu je nutné studenty na studenty dohlížet a dbát dodržení časového limitu.
  • Online testy jsou opravovány a vyhodnocovány automaticky naším systémem –  v tuto chvíli je organizace školního kola ze strany koordinátora dokončena
  • Nejpozději 12.12.2020 budou zveřejněni studenti postupující do krajského kola Ekonomické olympiády. Do krajského kola může postoupit až 5 studentů z jedné školy, kteří měli nejlepší bodové hodnocení v rámci Vašeho kraje.

O termínu krajského kola ve Vašem regionu Vás budeme včas informovat. Krajská kola budou probíhat v období od 25.1. – 11.2. 2021. Pokud máte ohledně organizace Ekonomické olympiády i po pročtení pokynů nějaké nejasnosti, budeme rádi, když nás kontaktujete na adrese [email protected].