Doplňující literatura

Daron Acemoglu, James Robinson: Proč státy selhávají

Počet stran: 386 ISBN: Tato čtivě napsaná kniha odpovídá na otázku, která mate odborníky už po staletí: proč jsou některé země bohaté a jiné chudé, proč je rozděluje bohatství a chudoba, zdraví a nemoci, hojnost jídla a hladovění? Může za to kultura, podnebí, geografické uspořádání? Nebo snad neznalost náležitých opatření a hospodářských strategií? Autoři ukazují, že žádný z těchto faktorů není tak závažný, aby nezvratně předurčil vývoj té které země. Za ekonomickým úspěchem či neúspěchem nestojí příroda či národní mentalita, ale politické a ekonomické instituce vytvořené lidmi.  

Stephen J. Dubner, Steven D. Levitt: Freakonomie: Skrytá ekonomie všeho

Počet stran: 280 ISBN: 978-80-265-0415-3 Freakonomie, Skrytá ekonomie všeho Co je nebezpečnější? Střelná zbraň nebo zahradní bazén? Když drogoví dealeři mají tolik peněz, proč pořád bydlí u svých matek? Že podvádějí žáci, je známá věc, ale nepodvádějí někdy také učitelé? A je i ten nejčestnější sport prolezlý korupcí? To nejsou úplně typické otázky ekonomů. Jenže Steven D. Levitt a Stephen J. Dubner nejsou typičtí ekonomové. Snaží se klást si jednoduché otázky ze života, na něž není po ruce uspokojivá odpověď, a pokoušejí se odhalit jejich skrytou podstatu. Své odpovědi hledají … v datech. A výsledky ukazují jedno: ZA VŠÍM HLEDEJ EKONOMII! Neboli motivaci lidí zaopatřit si to, co potřebují – zvláště, když jiní lidé usilují o totéž…

Daniel Kahneman: Myšlení rychlé a pomalé

Počet stran: 544 ISBN: 978-80-87270-42-4 Ve svém díle nás Kahneman zavádí na průkopnickou cestu po naší mysli a vysvětluje dva systémy, které určují způsob, jak uvažujeme a jak se rozhodujeme. Systém 1 je rychlý, intuitivní a emocionální. Systém 2 je pomalejší, rozvážnější a logičtější. Kahneman odhaluje mimořádné schopnosti, ale také chyby a zkreslení rychlého myšlení a popisuje například: všudypřítomný vliv intuitivních dojmů na naše myšlenky a volby, roli optimismu při zakládání nových podniků, význam správně formulovaných rizik v práci i doma, obtížnost předvídání toho, co nás učiní šťastnými v budoucnu, iluzi znalectví. Každý z těchto jevů lze pochopit, pouze když víme, jak oba systémy ve vzájemné spolupráci utvářejí naše úsudky a rozhodnutí. Autor čtenáře zapojuje do živého rozhovoru o tom, jak přemýšlíme, a přitom nám odhaluje, kdy můžeme a kdy nemůžeme věřit své intuici a jak lze čerpat z přínosů pomalého myšlení.

Cass R.Sunstein: Nudge (Šťouch)

Počet stran: 310 ISBN: 978-80-87162-66-8 I když je lidský mozek jistě úžasná věc, byl stvořen jen k určitým účelům, například jak najít potravu a přitom se nenechat sežrat. Účely, k nimž stvořen nebyl, jsou například výběr dobrého penzijního spoření, omezení škodlivého znečištění, vyhýbání se tučné stravě, a plánování na dlouhou dobu dopředu. Každý den se musíme pro něco rozhodnout, děláme stovky voleb, a dost často se, bohužel, rozhodneme špatně. Tyto omyly škodí našim peněženkám, našemu zdraví i naší planetě. Autoři této knihy nám ukazují, že když poznáme způsob, jak lidé myslí, můžeme navrhnout prostředí, v němž pro ně bude jednodušší vybrat si tu nejlepší alternativu pro sebe, své prostředí a společnost. S použitím barvitých příkladů z různých důležitých stránek lidského života nám Thaler a Sunstein dokládají, že promyšleně postavená "architektura výběru" nás může postrčit, šťouchnout směrem k výraznému zlepšení našich rozhodnutí, aniž by porušovala naše právo volby.

Ken Binmore: Teorie her

Počet stran: 230 ISBN: 978-80-7363-549-7, 978-80-7363-1293-1 Kniha nabízí stručný přehled teorie her, nového vědního oboru, který již dosáhl řady důležitých výsledků na poli evoluční biologie a ekonomie a začíná přinášet revoluční objevy v mnoha dalších oborech, jako jsou například psychologie a politické vědy. Ken Binmore, matematik a odborník na teorii her, svůj obor představuje způsobem, který čtenáře zaujme a doslova vtáhne do děje. A přestože jeho výklad obsahuje jen minimální množství matematických pojmů, zdaleka nezůstává jen na povrchu, naopak ukazuje, kde všude lze teorii her úspěšně použít: od jednání na schůzích a etického rozhodování až po hledání úspěšných strategií karetních her a výpočtu poměru pohlaví mezi jedinci ve včelím společenství.

George A. Akerlof, Robert J. Schiller: Živočišné pudy

Počet stran: 312 ISBN: 9788073632991 Ekonomické dění neurčují jen racionální lidské motivy, měřitelné proměnné či matematicky vyjádřitelné vztahy, v ekonomice působí též mocné psychologické síly, které John Maynard Keynes nazval animal spirits, což lze v tomto kontextu nejlépe přeložit výrazem živočišné pudy. Mezi nejvýznamnější z nich patří důvěra, spravedlnost, nepoctivost, zlá vůle a silné vnímání archetypálních příběhů. Tyto pudy srozumitelně objasňují, jak fungují takové jevy jako hospodářské krize, nezaměstnanost, míra úspor, prudké výkyvy cen akcií a nemovitostí či chudoba menšin. Podle autorů jsou živočišné pudy jednou z hlavních příčin současné krize.

George Akerlof, Robert Schiller: Jak se loví hlupáci

Počet stran: 264 ISBN: 978-80-7261-478-3 Ve své provokativní publikaci, plné přesvědčivých a výstižných příkladů ze života, její autoři, zpochybňují klasickou tezi moderní ekonomie, tradovanou již od dob Adama Smithe, že neviditelná ruka trhu vždy přináší materiální blahobyt. Dokládají, že trh může být jak prospěšný, tak může člověku škodit, protože není imunní vůči využívání triků a pastí, jež z lidí dělají „dojné krávy“, a soustředí se na moderní způsoby podvodného jednání a psychologického nátlaku.

Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Ekonomie

Počet stran: 732 ISBN: 9788020506290 V devatenáctém vydání této nestárnoucí učebnice naleznete aktuální pohled na finanční trhy a monetární politiku, stejně jako zpracování následujících témat, jako jsou spotřební daně z pohonných hmot, odměňování vrcholných manažerů, náklady války v Iráku, bydlení a averze k riziku, finanční narušení a hospodářský cyklus, past chudoby, finanční globalizace, dále transmisní mechanismus měnové politiky v otevřené ekonomice s plovoucím měnovým kurzem a mnohé další.

Robert H. Frank, Ben S. Bernanke: Ekonomie

Počet stran: 803 ISBN: 80-247-0471-4 Exkluzivní vydání kompletní učebnice ekonomie dvou renomovaných autorů z prestižních amerických univerzit dokáže strhnout i praktické ekonomy a manažery. Autoři totiž sice zachovávají standardní postup kapitol od vysvětlení zákona nabídky a poptávky přes trh práce, peněz, kapitálu až po makroekonomické veličiny, zcela originálním způsobem však odkrývají jádro ekonomického myšlení a chování a nezahlcují čtenáře okrajovými detaily.

Henry Hazlitt: Ekonomie v jedné lekci

Počet stran: 218 ISBN: 0517548232

Ekonomie v jedné lekci je knihou, která je i po 70 letech od prvního vydání stále stejně zajímavá a aktuální.

“Číst Ekonomii v jedné lekci je čirým potěšením,” prohlásil v předmluvě knihy Steve Forbes, vnuk zakladatele Forbes magazínu. Přečtěte si knihu také, doporučujeme ji jak úplným začátečníkům, tak i těm nejpokročilejším. Zdarma ke stažení zde.

Robert Holman a kolektiv: Dějiny ekonomického myšlení

Počet stran: 576 ISBN: 978-80-7400-641-8 Mottem knihy je myšlenka, že ekonomii nelze plně pochopit bez poznání její historie. Autoři zvolili kombinaci historického a teoretického přístupu. Chtěli tak ukázat, že nestačí studovat soudobou ekonomii bez znalosti její historické geneze a také že nelze ignorovat ty myšlenkové směry, které nejsou součástí soudobého „hlavního proudu“. Kombinace historického a teoretického přístupu má své výhody. Čtenář může v rámci jednotlivých kapitol sledovat, jak se vyvíjely jednotlivé tradice ekonomického myšlení, jaké jsou jejich přínosy i jejich nedostatky. Může je porovnávat a na těchto komparacích třídit své ekonomické myšlení.

Milan Sojka: Dějiny ekonomických teorií

Počet stran: 544 ISBN: 978-80-87109-21-2 Jde o stěžejní dílo v oboru, které je i v souvislostech aktuálních českých a světových ekonomických událostí mimořádně přitažlivým pohledem na vývoj ekonomické teorie a její praktické uplatnění.

Todd G. Buchholz: Živé myšlenky mrtvých ekonomů

Počet stran: 268 ISBN: 80-85605-50-3 Osvětlení moderní ekonomické teorie výkladem životů a idejí největších národohospodářů.

Adam Smith: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů

Počet stran: 986 ISBN: 8086389154 První systematický a konzistentní výklad ekonomie v historii lidstva.

Další doplňující literatura:

Následující seznam představuje doplňkovou literaturu. Obsahuje stěžejní díla z dějin ekonomického myšlení, která byla vydána v češtině. Dále jsou zde k nalezení v češtině psaná díla nositelů Nobelovy ceny za ekonomii (označená hvězdičkou). V seznamu jsou i knihy alternativních směrů v ekonomii, populární a popularizační texty, stejně jako učebnice rozšiřující základní výklad. KE STAŽENÍ ZDE.