Doplňující literatura:

Daron Acemoglu, James Robinson: Proč státy selhávají

Počet stran: 386
ISBN:

Tato čtivě napsaná kniha odpovídá na otázku, která mate odborníky už po staletí: proč jsou některé
země bohaté a jiné chudé, proč je rozděluje bohatství a chudoba, zdraví a nemoci, hojnost jídla a
hladovění? Může za to kultura, podnebí, geografické uspořádání? Nebo snad neznalost náležitých
opatření a hospodářských strategií? Autoři ukazují, že žádný z těchto faktorů není tak závažný, aby
nezvratně předurčil vývoj té které země. Za ekonomickým úspěchem či neúspěchem nestojí příroda
či národní mentalita, ale politické a ekonomické instituce vytvořené lidmi.

 

Stephen J. Dubner, Steven D. Levitt: Freakonomie: Skrytá ekonomie všeho

Počet stran: 280
ISBN: 978-80-265-0415-3

Freakonomie, Skrytá ekonomie všeho Co je nebezpečnější? Střelná zbraň nebo zahradní bazén? Když
drogoví dealeři mají tolik peněz, proč pořád bydlí u svých matek? Že podvádějí žáci, je známá věc, ale
nepodvádějí někdy také učitelé? A je i ten nejčestnější sport prolezlý korupcí? To nejsou úplně
typické otázky ekonomů. Jenže Steven D. Levitt a Stephen J. Dubner nejsou typičtí ekonomové. Snaží
se klást si jednoduché otázky ze života, na něž není po ruce uspokojivá odpověď, a pokoušejí se
odhalit jejich skrytou podstatu. Své odpovědi hledají … v datech. A výsledky ukazují jedno: ZA VŠÍM
HLEDEJ EKONOMII! Neboli motivaci lidí zaopatřit si to, co potřebují – zvláště, když jiní lidé usilují o
totéž…

Daniel Kahneman: Myšlení rychlé a pomalé

Počet stran: 544
ISBN: 978-80-87270-42-4

Ve svém díle nás Kahneman zavádí na průkopnickou cestu po naší mysli a vysvětluje dva systémy,
které určují způsob, jak uvažujeme a jak se rozhodujeme. Systém 1 je rychlý, intuitivní a emocionální.
Systém 2 je pomalejší, rozvážnější a logičtější. Kahneman odhaluje mimořádné schopnosti, ale také
chyby a zkreslení rychlého myšlení a popisuje například: všudypřítomný vliv intuitivních dojmů na
naše myšlenky a volby, roli optimismu při zakládání nových podniků, význam správně formulovaných
rizik v práci i doma, obtížnost předvídání toho, co nás učiní šťastnými v budoucnu, iluzi znalectví.
Každý z těchto jevů lze pochopit, pouze když víme, jak oba systémy ve vzájemné spolupráci utvářejí
naše úsudky a rozhodnutí. Autor čtenáře zapojuje do živého rozhovoru o tom, jak přemýšlíme, a
přitom nám odhaluje, kdy můžeme a kdy nemůžeme věřit své intuici a jak lze čerpat z přínosů
pomalého myšlení.

Cass R.Sunstein: Nudge (Šťouch)

Počet stran: 310
ISBN: 978-80-87162-66-8

I když je lidský mozek jistě úžasná věc, byl stvořen jen k určitým účelům, například jak najít potravu a
přitom se nenechat sežrat. Účely, k nimž stvořen nebyl, jsou například výběr dobrého penzijního
spoření, omezení škodlivého znečištění, vyhýbání se tučné stravě, a plánování na dlouhou dobu
dopředu. Každý den se musíme pro něco rozhodnout, děláme stovky voleb, a dost často se, bohužel,
rozhodneme špatně. Tyto omyly škodí našim peněženkám, našemu zdraví i naší planetě. Autoři této
knihy nám ukazují, že když poznáme způsob, jak lidé myslí, můžeme navrhnout prostředí, v němž pro
ně bude jednodušší vybrat si tu nejlepší alternativu pro sebe, své prostředí a společnost. S použitím
barvitých příkladů z různých důležitých stránek lidského života nám Thaler a Sunstein dokládají, že
promyšleně postavená "architektura výběru" nás může postrčit, šťouchnout směrem k výraznému
zlepšení našich rozhodnutí, aniž by porušovala naše právo volby.

Ken Binmore: Teorie her

Počet stran: 230
ISBN: 978-80-7363-549-7, 978-80-7363-1293-1

Kniha nabízí stručný přehled teorie her, nového vědního oboru, který již dosáhl řady důležitých
výsledků na poli evoluční biologie a ekonomie a začíná přinášet revoluční objevy v mnoha dalších
oborech, jako jsou například psychologie a politické vědy. Ken Binmore, matematik a odborník na
teorii her, svůj obor představuje způsobem, který čtenáře zaujme a doslova vtáhne do děje. A
přestože jeho výklad obsahuje jen minimální množství matematických pojmů, zdaleka nezůstává jen
na povrchu, naopak ukazuje, kde všude lze teorii her úspěšně použít: od jednání na schůzích a
etického rozhodování až po hledání úspěšných strategií karetních her a výpočtu poměru pohlaví mezi
jedinci ve včelím společenství.

George A. Akerlof, Robert J. Schiller: Živočišné pudy

Počet stran: 312
ISBN: 9788073632991

Ekonomické dění neurčují jen racionální lidské motivy, měřitelné proměnné či matematicky vyjádřitelné vztahy, v ekonomice působí též mocné psychologické síly, které John Maynard Keynes nazval animal spirits, což lze v tomto kontextu nejlépe přeložit výrazem živočišné pudy. Mezi nejvýznamnější z nich patří důvěra, spravedlnost, nepoctivost, zlá vůle a silné vnímání archetypálních příběhů. Tyto pudy srozumitelně objasňují, jak fungují takové jevy jako hospodářské krize, nezaměstnanost, míra úspor, prudké výkyvy cen akcií a nemovitostí či chudoba menšin. Podle autorů jsou živočišné pudy jednou z hlavních příčin současné krize.

George Akerlof, Robert Schiller: Jak se loví hlupáci

Počet stran: 264
ISBN: 978-80-7261-478-3

Ve své provokativní publikaci, plné přesvědčivých a výstižných příkladů ze života, její autoři,
zpochybňují klasickou tezi moderní ekonomie, tradovanou již od dob Adama Smithe, že neviditelná
ruka trhu vždy přináší materiální blahobyt. Dokládají, že trh může být jak prospěšný, tak může
člověku škodit, protože není imunní vůči využívání triků a pastí, jež z lidí dělají „dojné krávy“, a
soustředí se na moderní způsoby podvodného jednání a psychologického nátlaku.

Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Ekonomie

Počet stran: 732
ISBN: 9788020506290

V devatenáctém vydání této nestárnoucí učebnice naleznete aktuální pohled na finanční trhy a monetární politiku, stejně jako zpracování následujících témat, jako jsou spotřební daně z pohonných hmot, odměňování vrcholných manažerů, náklady války v Iráku, bydlení a averze k riziku, finanční narušení a hospodářský cyklus, past chudoby, finanční globalizace, dále transmisní mechanismus měnové politiky v otevřené ekonomice s plovoucím měnovým kurzem a mnohé další.

Robert H. Frank, Ben S. Bernanke: Ekonomie

Počet stran: 803
ISBN: 80-247-0471-4

Exkluzivní vydání kompletní učebnice ekonomie dvou renomovaných autorů z prestižních amerických
univerzit dokáže strhnout i praktické ekonomy a manažery. Autoři totiž sice zachovávají standardní
postup kapitol od vysvětlení zákona nabídky a poptávky přes trh práce, peněz, kapitálu až po
makroekonomické veličiny, zcela originálním způsobem však odkrývají jádro ekonomického myšlení a
chování a nezahlcují čtenáře okrajovými detaily.

Henry Hazlitt: Ekonomie v jedné lekci

Počet stran: 218
ISBN: 0517548232

Ekonomie v jedné lekci je knihou, která je i po 70 letech od prvního vydání stále stejně zajímavá a aktuální.

“Číst Ekonomii v jedné lekci je čirým potěšením,” prohlásil v předmluvě knihy Steve Forbes, vnuk zakladatele Forbes magazínu. Přečtěte si knihu také, doporučujeme ji jak úplným začátečníkům, tak i těm nejpokročilejším.

Zdarma ke stažení zde.

Robert Holman a kolektiv: Dějiny ekonomického myšlení

Počet stran: 576
ISBN: 978-80-7400-641-8

Mottem knihy je myšlenka, že ekonomii nelze plně pochopit bez poznání její historie. Autoři zvolili kombinaci historického a teoretického přístupu. Chtěli tak ukázat, že nestačí studovat soudobou ekonomii bez znalosti její historické geneze a také že nelze ignorovat ty myšlenkové směry, které nejsou součástí soudobého „hlavního proudu“. Kombinace historického a teoretického přístupu má své výhody. Čtenář může v rámci jednotlivých kapitol sledovat, jak se vyvíjely jednotlivé tradice ekonomického myšlení, jaké jsou jejich přínosy i jejich nedostatky. Může je porovnávat a na těchto komparacích třídit své ekonomické myšlení.

Milan Sojka: Dějiny ekonomických teorií

Počet stran: 544
ISBN: 978-80-87109-21-2

Jde o stěžejní dílo v oboru, které je i v souvislostech aktuálních českých a světových ekonomických událostí mimořádně přitažlivým pohledem na vývoj ekonomické teorie a její praktické uplatnění.

Todd G. Buchholz: Živé myšlenky mrtvých ekonomů

Počet stran: 268
ISBN: 80-85605-50-3

Osvětlení moderní ekonomické teorie výkladem životů a idejí největších národohospodářů.

Adam Smith: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů

Počet stran: 986
ISBN: 8086389154

První systematický a konzistentní výklad ekonomie v historii lidstva.

Další doplňující literatura:

Následující seznam představuje doplňkovou literaturu. Obsahuje stěžejní díla z dějin ekonomického myšlení, která byla vydána v češtině. Dále jsou zde k nalezení v češtině psaná díla nositelů Nobelovy ceny za ekonomii (označená hvězdičkou). V seznamu jsou i knihy alternativních směrů v ekonomii, populární a popularizační texty, stejně jako učebnice rozšiřující základní výklad.

KE STAŽENÍ ZDE.