08.03.2021

Česká národní banka vyhlašuje soutěž o „Cenu ČNB“

Česká národní banka, partner Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání, vyhlašuje v rámci tohoto projektu již 5. ročník soutěže o „Cenu ČNB“. Semifinalisté Ekonomické olympiády své myšlenky odprezentují v krátkém video příspěvku, neboli vlogu, který bude trvat nejdéle tři minuty, na vylosované téma související s činností centrální banky. Vítěz se vedle prestižního titulu nositele „Ceny ČNB“ a věcných dárků může těšit také například na den strávený v ČNB, kde se bude moci setkat se členy bankovní rady.

Jak se do soutěže zapojit?

Do 11. 5. 2021 – máte možnost natočit vlog na téma:
Stanou se digitální měny centrálních bank brzy alternativou k hotovosti?

Semifinalisté v maximálně tříminutovém vlogu (180 s) nejprve krátce představí svou osobu, dále školu, na níž studují, a odprezentují výše uvedené téma, a to originálním a legálním způsobem (tj. zejména aniž by byla dotčena práva duševního vlastnictví a osobnostní práva jiných osob). Vlog zašlou nejpozději 11. 5. 2021 ve formátu MP4 přes některé z úložišť na adresu [email protected].

Všechna videa budou následně vyhodnocena odbornou porotou ČNB a zároveň při splnění výše uvedených podmínek uveřejněna na webu ČNB, kde možnost hlasovat dostane také veřejnost, a to v termínu od 17. 5. do 31. 5. 2021. Výsledné pořadí soutěže o „Cenu ČNB“, které vzejde ze sloučení výsledků veřejného hlasování a hodnocení odborné poroty ČNB, bude vyhlášeno během finále Ekonomické olympiády 9. 6. 2021.

Účastí v soutěži a zasláním video příspěvku výše uvedeným způsobem účastník soutěže vyjadřuje souhlas s uveřejněním vlogu na webu a sociálních sítích ČNB (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn). Vítězné video bude promítnuto v den finále Ekonomické olympiády 9. 6. 2021. ČNB si vyhrazuje právo vítězné video využít pro publikační i jiné účely ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích ČNB, a to vždy s uvedením autora.

ČNB zpracovává osobní údaje, bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů.