16.11.2020

Zájem středoškoláků o ekonomii roste. Nejlépe se orientují v oblastech aktuálního dění, hospodářské politiky a Evropské unie

Myšlení v ekonomických souvislostech je důležitým požadavkem dnešní doby. Vědomi jsou si toho i žáci středních škol, kteří se o ekonomická témata zajímají čím dál více. Svědčí o tom každoročně rostoucí účast v celostátní Ekonomické olympiádě pořádané Institutem ekonomického vzdělávání. Minulého ročníku se zúčastnilo na 19 000 středoškoláků, což je o čtvrtinu více než v roce předcházejícím. Vysoký zájem očekávají pořadatelé i letos.

Evropská unie oblíbeným tématem, makroekonomie a mikroekonomie zaostávají

Průměrná celorepubliková úspěšnost ve školních kolech olympiády byla 41 %. Z rozsáhlého souboru témat středoškolákům nejlépe sednou oblasti zaměřené na aktuální ekonomické dění, hospodářskou politiku a Evropskou unii. Průměrná úspěšnost zde byla 50 %. Velice dobře se orientují také v problematice členství České republiky v EU. „Co se týče základních ekonomických ukazatelů, tak zhruba dvě třetiny účastníků zvládly správně určit aktuální míru inflace. Vývoj kurzu české koruny k euru znalo dokonce 94 % soutěžících,“ upřesnila Martina Bacíková, ředitelka Institutu ekonomického vzdělávání a finalistka soutěže Manažer roku 2020. Naopak hůře si studenti vedou v otázkách týkajících se výše českého HDP, velikosti státního rozpočtu či vládního dluhu. Zde se úspěšnost pohybovala pouze mezi 20 až 30 %. Mezi méně oblíbené kategorie patří dlouhodobě mikroekonomie, kam spadají například tržní formy, antimonopolní politika a tržní selhání, a dále také makroekonomie zahrnující problematiku HDP, měnové politiky, nezaměstnanosti a ekonomického růstu.

Nejvíce znalostí prokázali středoškoláci z Prahy, nejméně z Karlovarského kraje

Z pohledu srovnání mezi kraji se nejvíce dařilo středoškolákům v Praze, kteří dosáhli průměrně 45% úspěšnosti. Následovali žáci z krajů Pardubického (43 %) a Jihomoravského (42 %). Naopak nejhorších výsledků dosáhli studenti z Karlovarského (37 %), Plzeňského (38 %) a Ústeckého (39 %) kraje. Nejvíce účastníků olympiády pocházelo z Prahy (10 %) a Jihomoravského kraje (10 %), nejméně z Karlovarského (3 %) a Libereckého (4 %) kraje.

Gymnázia porazila obchodní akademie

Co se týče srovnání podle druhů škol, tak nejlepších výsledků dosáhla gymnázia, jejichž žáci zvládli správně zodpovědět v průměru 47 % otázek. Ukázala se tak drobná převaha nad středními odbornými školami. Účastníci z obchodních akademií úspěšně odpověděli průměrně na 42 % otázek, studenti středních průmyslových škol pak na 40 %.

Olympiáda pro studenty, akademie pro pedagogy

Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž, která zjišťuje znalosti středoškoláků z ekonomie a financí. „Naším cílem je seznamovat studenty se základními ekonomickými tématy a zároveň hledat a podporovat nové ekonomické talenty. Díky naší platformě vznikl třeba i speciální analytický tým, složený z účastníků olympiády, který se vyjadřuje k aktuálnímu dění i všeobecným ekonomickým tématům,“ doplnila Bacíková. Letos odstartuje již pátý ročník Ekonomické olympiády. Učitelé mohou své školy přihlásit do 20. listopadu 2020. Školní kola se uskuteční od 23. listopadu, vzhledem k aktuální situaci budou poprvé online. Institut ekonomického vzdělávání se však nezaměřuje na šíření povědomí o ekonomii pouze mezi studenty. „Prostřednictvím INEV akademie vzděláváme učitele, kteří tak mohou prohlubovat své znalosti z oblasti ekonomie a následně je začlenit do výuky. Na prosinec jsme ve spolupráci se zkušenými lektory připravili online kurzy zaměřené na finanční gramotnost,“ uzavřela Bacíková.