24.06.2020

„Chyběla mi ekonomická soutěž…“

„Chyběla mi ekonomická soutěž…“

„Když jsem se ve třetím ročníku střední školy dozvěděla o ekonomické olympiádě, byla jsem nadšená“ zmínila Karina Babičová, nyní již studentka Vysoké školy ekonomické v Praze. „Ekonomii jsme sice na střední měli jako jeden z hlavních předmětů, ale měla jsem pocit, že se studenti v rámci studia tohoto oboru neměli možnost nijak realizovat. Účastnila jsem se různých jiných školních soutěží, ale nebylo to ono. Chyběla mi soutěž ekonomického zaměření.“ 

Stejné pocity provázely při studiu na gymnáziu i Martinu Bacíkovou. Ta se postupně zajímala o různé vědní obory. Když ale svou pozornost zaměřila na studium ekonomie, zjistila, že není žádná soutěž v ekonomických znalostech. A proto v roce 2016 vytvořila Ekonomickou olympiádu, která mnohým studentům přináší možnost seberealizace. 

O olympiádě se tehdy dozvěděla paní učitelka, která mezi pár vytipovaných studentů zařadila i Karinu. Oslovila jí, protože věděla, že by pro ni soutěž mohla být zajímavým zpestřením. Poznala tak příležitost, která tuto mladou studentku posunula k novým možnostem.

Karina se Ekonomické olympiády zúčastnila hned dvakrát. V jejím prvním ročníku se probojovala až do finále, kde se umístila mezi top desíti nejlepšími studenty z celé republiky. Další rok skončila mezi 50 finalisty a své zážitky z finálových kol popisuje barvitě. „Na finále jsem se opravdu těšila. Bylo to jiné než ostatní olympiády. Už při vstupu na mě dýchla velmi příjemná soutěživá atmosféra. Měla jsem dojem, že si na přípravě finále dal někdo opravdu moc záležet. Součástí dne byly i zajímavé přednášky a každý účastník tak získal mnoho nových informací. Možnost obhajovat své znalosti před odbornou porotou v prostorách České národní banky pro mě byla opravdu velkým privilegiem. Finále tak umocnilo všechny pozitivní dojmy z olympiády. “ 

Ekonomická olympiáda Karině přinesla i další zajímavé příležitosti. Považuje ji dokonce za odrazový můstek, který ji pomohl vybrat svůj budoucí směr studia. Karina je teď hrdá na rozsah věcí, které si doposud vyzkoušela – pracovala již jako asistentka pro koordinaci exportu, projektová manažerka a také jako účetní v kanceláři. No a co je zajímavé? Dvě z těchto pracovních nabídek jí přinesla právě Ekonomická olympiáda a lidé kolem ní. Jsme na ni hrdí.

Pomozte Institutu ekonomického vzdělávání posouvat kupředu více příběhů mladých lidí a podpořte nás. Každý finanční příspěvek se počítá!

Společně tak můžeme pracovat na vytváření uvědomělé společnosti, kde každý člověk zná hlavní ekonomické principy a chápe důsledky svého jednání. Chceme lidi podporovat v rozvoji finanční gramotnosti a podílet se tak na lepší budoucnosti pro nás pro všechny. 

Děkujeme, že jste v tom s námi.

Podpořit nás můžete zde.