29.02.2020

V pondělí 27. ledna proběhlo testování studentů středních škol a gymnázií v metropoli
jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Tentokrát se nám podařilo vyzpovídat Terezu z Gymnázia Jírovcova a Josefa ze Soukromé střední a jazykové školy v Českých Budějovicích. Vzhledem k odlišnému zaměření středních
škol, jsme získali i odlišné pohledy na Ekonomickou olympiádu. Rozhovor probíhal bezprostředně po testu, takže nás jako první zajímalo, jaké dojmy u studentů vyvolal.

Rozhovor z Jihočeského kraje!

„Líbil se mi, na začátku jsem si myslela, že je dost krátký, ale potom jsem psala až do poslední
chvíle.“ Tak hodnotila test v krajském kole Tereza. Na test mají studenti celkově 45 minut.
Začátek testu provází pět uzavřených otázek typu ABCD. Poté se v testu nacházející tři
otevřené otázky, které vyžadují studentovu rozvahu, přesné vyjadřování a logiku.
Dále nás zajímal hlavní důvod proč se Tereza do Ekonomické olympiády přihlásila. Uvedla, že
ji ekonomie docela zajímá a na gymnáziu si letos zvolila ekonomický seminář, který má prvním
rokem. Ekonomii se tedy věnuje intenzivněji pouze půl roku, ale hrozně ji baví. Dále se zmínila,
že má hodiny ekonomie hrozně ráda. To jako organizátoři této soutěže slyšíme vždy velmi rádi.
Nejen, že studenti mají možnost studovat, to co je naplňuje, ale i tady se odráží proaktivní
jednání učitelů, kteří stojí za celou účastí jejich studentů na Ekonomické olympiádě.

Tereza nám potvrdila, že iniciativa pocházela od paní učitelky, která jim v hodině navrhla přihlášení
do soutěže. Tereza výzvu přijala a skrze školní testování se probojovala do kola krajského.
„Já si myslím, že celkově je ekonomie a finanční gramotnost velmi důležitá. Vidím to na lidech
kolem sebe, protože to není předmět vyučovaný ve škole, ale myslím, že by měl být. Mělo by
se zvyšovat povědomí o tom, jak to ve světe funguje s financemi a ekonomikou celkově.“ Takhle
Tereza zhodnotila důležitost Ekonomické olympiády a zároveň upozornila na absenci výuky
finanční gramotnosti na školách.

V rámci rozhovorů také zjišťujeme, jestli se studenti na krajská kola připravují. Tereza nám
sdělila, že se připravovala za pomoci různých článků na internetu, a také za pomoci
ekonomických knih, které si vypůjčila v knihovně.
I Josefa jsme se zeptali, jak hodnotí test na krajském kole. „Test byl velmi moderní, otázky byly
ekonomické a velmi logické.“
Josef uvedl, že v dnešní době rozvoje ochrany životního prostředí si myslí, že ekonomie by
měla být v dnešních dnech na vysoké úrovni, protože ji potřebujeme všichni pro život, jak bylo
zmíněno i v úvodním projevu Ing. Hany Šímové vedoucí odboru pro školství, mládež
a tělovýchovu krajského úřadu Jihomoravského kraje.

„Souvisí to s životním stylem a ten souvisí s psychologií a zároveň i s ekonomií a hlavně
plánování našeho volného času, abychom měli přehled o světě, je potřeba alespoň základní
přehled o ekonomii.“ Takhle Josef interpretoval jeho názor o důležitosti Ekonomické
olympiády a ekonomie jako vědy obecně.
Josef se stejně jako Tereza na krajské kolo připravoval. Čerpal především z jeho milované knihy
s názvem Ekonomie od Roberta Holmana a taky studoval z knížek od profesora Václava Klause,
bývalého prezidenta České republiky. Jeho oblibu si také získala publikace od bývalého
senátora Františka Čuby, který byl předsedou JZD Slušovice.
Obou studentům přejeme mnoho úspěchů nejen v Ekonomické olympiádě, ale i ve studiu
jejich střední školy.

Děkujeme za Vaši účast na krajském kole a možná na viděnou v červnu na finále!