13.08.2019

Institut ekonomického vzdělávání pořádá na základě výsledků největší vědomostní soutěže na ekonomické téma Ekonomické olympiády kurz zaměřen na vývoj ekonomického myšlení od klasické školy a dále.

Kurz je rozdělen do tří přednášek vedených formou ukázkové hodiny. Účastníkům kurzu budou poskytnuty studijní materiály. Účastníci se mohou těšit na přednášející z Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Dr. Pavla Potužáka a Dr. Tomáše Nikodyma.

Inevakademie nabízí další kurz dějin ekonomického myšlení a mikroekonomie
hhh
Datum a místo konání: pátek 30. srpna od 8:30 h do 17:00 h, CEVRO Institut Praha
Kurz pořádá: Institut ekonomického vzdělávání z.ú., organizátor soutěže Ekonomická olympiáda
Kurz je akreditován MŠMT: 32850/2018-2-899
Cena kurzu: 1720 Kč, kurz je možno proplácet skrz Šablony.
hhh
Úvod: 
 
Proč učit ekonomii a jak vysvětlovat základní ekonomické pojmy. Závěry z výsledků Ekonomické olympiády, největší vědomostní soutěže z oblasti ekonomie a finanční gramotnosti v ČR.
 
1. Přednáška – A.Smith – základní ekonomické principy
Přednáška představí základní přínosy zakladatele ekonomické vědy A. Smithe. Objasníme jeho teoretické příspěvky v teorii výroby a dělby práce, fungování trhu a mezinárodního obchodu. Ukážeme však také jeho chyby v objasnění podstaty ceny a hodnoty, a jak je možné jeho omyly vyobrazit moderními grafickými nástroji ekonomické vědy. Účastníci kurzu tak budou moci lépe studentům vysvětlit fundamenty moderní ekonomie i slepé uličky, kterými se na začátku svého vývoje ubírala.
2. Přednáška – Vývoj moderní makroekonomie za posledních 50 let: Od revoluce racionálních očekávání po inflační cílování
Přednáška představí hlavní vývojové linky v moderní makroekonomii za posledních 50 let. Představíme hlavní příspěvky R. Lucase a jeho teorii hospodářského cyklu. Následně prostudujeme myšlenky jeho pokračovatelů, a sice teorii reálného hospodářského cyklu a nové keynesovské ekonomie. Kurz bude završen představením tzv. nové syntézy a jejími implikacemi pro moderní měnovou politiku a inflační cílování. Kurz bude veden verbálně s jednoduchým grafickým aparátem, který odpovídá základním učebnicím, a může tak být předán i středoškolským studentům.
3. Přednáška – teorie veřejné volby (Public choice)
Přednáška představí historické pozadí vzniku  teorie veřejné volby, základní myšlenky a hlavní proudy v rámci teorie školy veřejné volby a praktické ukázky aplikace této teorie na současné společenské otázky.
hhh
Více informací o kurzu naleznete zde: http://www.inevakademie.cz/avada_portfolio/dejiny-2/.