15.05.2019

„Ekonomická olympiáda je různorodá, výborně organizovaná a může přinést prestiž“, říká profesorka ekonomie z pražského gymnázia.

Ing. Lucie Kozderková působí jako profesorka ekonomie na pražském gymnáziu Na Vítězné
pláni. Své studenty již několik let ráda přihlašuje do soutěže Ekonomická olympiáda (EO). Co
ji na EO zaujalo, jak vidí výuku ekonomie na středních školách a v čem se dnešní studenti liší
od absolventů shrnuje v následujícím rozhovoru.

 

Co podle vás přináší EO středoškolským studentům?
EO je zajímavá, protože si studenti mohou vyzkoušet znalosti ekonomie jinou formou,
než je přirozené zkoušení ve škole. Je to zajímavé i z toho důvodu, že musí uplatňovat
nejen své znalosti ekonomie, třeba makroekonomie, mikroekonomie, ale i jiných
ekonomických oborů a musí používat i logiku a matematiku, to mi na tom přijde úplně
nejzajímavější.

Co Vás na EO, jako vyučující do ní zapojující své studenty, zaujalo?
Zaujalo mě to, co už jsem již zmínila, že si mohou zkoušet komplexní znalosti ekonomie.
Také jsem chtěla vědět, jak obstojí v širším, v celorepublikovém měřítku. Možná i aby si
zvedli sebevědomí, nebo aby viděli, kde mají rezervy. A pro mě je to také velmi cenná
zkušenost, protože mohu případně doplnit, nebo nějakým způsobem změnit mou výuku,
ve smyslu že vidím, v čem byli slabší, co posílit.

Myslíte si, že se na středních školách věnuje dostatečná pozornost ekonomii (předmět,
hodinová dotace)?
Já jsem velmi ovlivněna tady gymnáziem Na Vítězné pláni, protože naše vedení je velmi
vstřícné ekonomickému vzdělávání studentů, jelikož pochopilo, že každý ze studentů se
s ekonomií setká dnes a denně. Už jenom tím, že budou podepisovat smlouvy, uzavírat
úvěry, podnikat či řídit firmy, a tedy budou potřebovat znát základy marketingu,
účetnictví. Budou finančně gramotní a investovat do cenných papírů. Zkrátka tady
všechny tyto moje argumenty byly vyslyšeny a myslím si, že zrovna u nás na gymnáziu se
ten, kdo se chce učit ekonomii, může naučit dobře. Ale jinak si myslím, že pro ekonomii je
velmi malý prostor, třeba právě na gymnáziích. Odborné školy, to je něco jiného.

Jak vidíte finanční gramotnost dnešních studentů? Všímáte si rozdílů mezi dnešními
studenty a absolventy?
Ano, všímám si rozdílu. Samozřejmě dnes učím finanční gramotnost jinak, protože to je
velké téma a chci, aby studenti byli finančně gramotní a aby se tedy orientovali i třeba
v nekalých praktikách nebankovních institucí a podobně. Takže tu finanční gramotnost
včetně investic, finančních plánů rodiny a běžných účtů dnes učím víc, a mám pocit, že se
o to studenti více zajímají. Ten rozdíl vidím hlavně v tom, že tu je mnohem větší zájem
studentů chápat finance, umět s nimi hospodařit, znát úskalí investic a úvěrů… Tady si
myslím, že je ta změna.

Může podle Vás účast v EO zvýhodnit studenty s ekonomickým zaměřením v jejich dalším
studiu (na VŠ?)
Já myslím, že když budou mít dobré výsledky a postoupí až do finále, tak mohou ve svém
životopisu zmínit velký úspěch, protože EO je hodně vysoko ceněna. Už díky tomu, že je
pod patronací ČNB, je výborně organizovaná a různorodá – například to, že se ve druhém
kole píše esej, to mi přijde jako výborná šance pro studenty říct svůj názor. Myslím si, že
o EO je čím dál tím kladnější povědomí jak mezi středoškolskými učiteli, tak mezi těmi

vysokoškolskými. Takže určitě to může přinést kredit, prestiž. Nebo tam, kde třeba bude
dvoukolové výběrové řízení, tak před komisí u druhého kola to studentům může pomoct.

Jaký ekonomický obor má podle Vás velkou nebo největší perspektivu?
To je těžké říct. Asi finance, účetnictví, z toho důvodu, že to je prostě od nepaměti,
budou potřeba účetní, bude se podnikat, každý z nás bude chodit do banky… Ale dál si
myslím, že třeba marketing a výzkum trhu jsou taková perspektivní odvětví, pořád se
vyvíjí a stále se dají hledat nové věci. S ohledem na bankovnictví a finance, kde nás stále
z banky zahrnují novými produkty a my na to slyšíme. Takže finance, marketing, nějaká
optimalizace finančních toků ve firmě, to mi přijde zajímavé.