18.03.2019

Je tu video z krajských kol!

Jaká byla atmosféra a jak tyto dva dny vypadaly se můžete podívat na následujícím krátkém videu.

Letošní ročník Ekonomické olympiády odstartoval 28. – 29. ledna 2019 na půdě Vysoké školy finanční a správní. Na úvod pražského krajského kola Ekonomické olympiády vystoupil viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký, který letos nad soutěží převzal záštitu.

Do krajských kol postoupilo 740 studentů z celkových 15 000 ve školních kolech. Výsledky školních kol ukázaly podle Pavla Potužáka, autora testů, toto: „Stejně jako minulý rok se ukazuje, že studenti mají slušný přehled o aktuálním ekonomickém dění. Velké problémy jim však dělají základní otázky z ekonomické teorie, ať už z mikroekonomie nebo makroekonomie.Další velké úskalí představuje pro studenty správný výpočet úrokové sazby v sekci z finanční gramotnosti. I když mezery ve znalosti základní ekonomie nemusejí mít na život člověka přímý dopad, pak chyby ve výpočtu úroku a návratnosti investic již mohou znamenat nepříjemný důsledek pro peněženky každého z nás.V příštím období se tedy zaměříme na výuku a vysvětlování základních ekonomických principů, které umožní studentům se lépe orientovat v reálném světě, a na schopnost správně uchopit základní úrokové počty.“

Z Prahy a Středočeského kraje postoupilo nakonec 12 středoškoláků mezi celkovými 50 úspěšnými řešiteli do národního finále. To se bude konat 23. května v reprezentativních prostorách České národní banky v Praze.

Za podporu při organizaci Ekonomické olympiády patří velký dík všem našim partnerům!