Úvod k organizaci školního kola

Školní kola Ekonomické olympiády jsou organizována přímo na konkrétních středních školách pod vedením pověřených pedagogů (koordinátorů). Koordinátorem se stáváte registrací na našem webu. V rámci jedné školy může působit několik koordinátorů.

Jako pověřený pedagog (koordinátor) Ekonomické olympiády provádíte své studenty školním kolem. Krajská kola pak již organizuje Institut ekonomického vzdělávání ve spolupráci s krajskými úřady a finále pak opět Institut ekonomického vzdělávání společně s Českou národní bankou – po školním kole tedy už jen stačí sledovat úspěchy Vašich studentů.

Testování ve školním kole může probíhat online (doporučeno díky jednoduchosti organizace), nebo tištěnou formou. Úroveň testu je stejná pro studenty všech ročníků. Jednotlivé ročníky soutěží v hlavní kategorii a zároveň v kategorii svého ročníku. Z hlediska organizace je tedy nejsnadnější provést testování celé třídy během vyučovací hodiny. Testy pro školní kolo jsou vytvořeny s ohledem na znalosti studentů středních škol. Hlavním cílem testování ve školním kole je probudit ve studentech zájem o studium ekonomie a finanční gramotnost.

Varianty testování

Online testování

V online variantě studenti absolvují test na počítačích (mohou i na vlastních noteboocích nebo tabletech, vždy za dozoru učitele). Pro účely psaní testu tedy doporučujeme rezervovat počítačovou učebnu, případně říci studentům, aby si přinesli vlastní notebooky. Výhodou online testování je malá časová a administrativní náročnost pro pedagogy.

Tištěné testy

Námi zaslaný test v PDF (přijde Vám na email v pátek 30. listopadu) je potřeba vytisknout a po vyplnění studenty testy opravit. Pro snadnější opravování testů jsme připravili záznamové archy, které mohou studenti použít k zaznamenávání odpovědí. Testy opravuje koordinátor podle předem zaslaného klíče a výsledky zašle na email [email protected] Výsledky opravených testů je nutné zaslat nejpozději do 17.12.2018. Vyplněné testy uchovejte na škole k archivaci po dobu 1 roku.

Pokyny pro organizaci školního kola

  1. Jako první si zvolte způsob testování školního kola na Vaší škole (online testování, či tištěné testy). Mezi variantami si můžete zvolit libovolně (i kombinovaně), podle Vašich možností a kapacit.
  2. Naplánujte si termín konání školního kola na Vaší škole kdykoli v týdnu od 03. prosince do 14. prosince 2018. Datum i čas si v rámci těchto testovacích dvou týdnů můžete určit libovolně, podle svých preferencí a kapacitních možností. V případě online varianty doporučujeme neotálet s rezervací počítačové učebny. Test trvá 40 minut, tak aby byl časově zvládnutelný v rámci standardní vyučovací hodiny.
  3. Dovolené pomůcky jsou papír a psací potřeby, žáci nepotřebují kalkulačku.
  4. V pátek 30. 11. 2018 bude všem registrovaným koordinátorům bez ohledu na zvolenou variantu testování zaslán přístup k online testování a také test pro tištěnou variantu.
  5. Během samotného psaní testu je nutné studenty na studenty dohlížet a dbát dodržení časového limitu.
  6. Online testy jsou opravovány a vyhodnocovány automaticky naším systémem. Tištěné testy je nutno opravit podle námi zaslaného klíče (opravování není časově náročné, test obsahuje 20 otázek na základě výběru z variant). Následně je třeba výsledky doplnit do připraveného excelového souboru a obratem jej poslat na adresu [email protected]. Nejzazší termín pro odevzdání výsledků písemných testů je do 17. 12. 2018. Opravené testy je potřeba archivovat po dobu 1 roku.
  7. Kdy je organizace školního kola úspěšně dokončena (v závislosti na volbě varianty):
  • Online – po odevzdání testů studenty je test automaticky vyhodnocen.
  • Tištěná varianta – po odeslání výsledků v excel souboru na e-mailovou adresu [email protected]
  1. Nejpozději 19.12.2018 Vás budeme informovat o postupu Vašich studentů do krajského kola Ekonomické olympiády. Do krajského kola může postoupit až 5 studentů, kteří měli nejlepší bodové hodnocení v rámci Vašeho kraje.

O termínu krajského kola ve Vašem regionu Vás budeme včas informovat. Krajská kola budou probíhat v období od 29. 1. 2018 – 09. 2. 2018.

Pokud máte ohledně organizace Ekonomické olympiády i po pročtení pokynů nějaké nejasnosti, budeme rádi, když nás kontaktujete na adrese [email protected]