Pokyny pro koordinátory

Děkujeme za přihlášení do Ekonomické olympiády. Od pondělí 3. prosince do pátku 14. prosince probíhají školní kola Ekonomické olympiády 2018-2019. Zde jsou shrnuty nejdůležitější informace k jejich hladkému průběhu. Školní kolo doporučujeme absolvovat s celou třídou případně testovat několik tříd. Doporučujeme on-line variantu, která je spolehlivá a automaticky testy vyhodnotí.

Obecné pokyny k testu:

Časový limit pro test je 40 minut. Test obsahuje celkem 25 uzavřených otázek z oblasti ekonomie a finanční gramotnosti. Všichni studenti bez ohledu na studovaný ročník a typ školy absolvují stejnou úroveň testu.

Na každou odpověď existuje jen jedna správná odpověď. Za záporné odpovědi se body neodečítají.

Povolenou pomůckou jsou kalkulačky a psací potřeby pro psaní poznámek.

Testové otázky jsou generovány z databáze otázek, tudíž každý student bude vyplňovat jiný test. Žáci mohou on-line test absolvovat na školních počítačích případně vlastních zařízeních, ale vždy pod dohledem vyučujícího. Prosíme učitele, aby na testování důsledně dohlíželi. On-line test je automaticky vyhodnocen a studentům se výsledek zobrazí na obrazovce. Písemný test je potřeba opravit ve škole.

  • On-line testování

On-line test je přístupný na výše uvedených stránkách, pro přihlášení je nutné zadat KÓD ŠKOLY, který můžete vyhledat v odkazu se svým krajem. Kódy budou zveřejněny v pondělí 3. prosince. Prosím používejte aktuální kód školy k letošnímu testování, loňské kódy byly jiné. Žáci nepotřebují žádné heslo, test je zpřístupněn na základě kódu školy. Ke zvládnutí testu mají žáci jen jeden pokus.

  • Písemná varianta

Letos budeme posílat písemné testy pouze na vyžádání. V případě zájmu o písemné testy napište, prosím, na [email protected], budeme se snažit je zaslat obratem.

Kódy škol:

Přihlášení do testovacího systému

Před vstupem do testovacího systému se ujistěte, že máte pro testování dostatek času. Test obsahuje 25 otázek a vstoupit do systému lze jenom jednou.

Testovací systém Ekonomické olympiády